Hybricon har förvärvat inkråmet i Svea Service och investerar nu i befintligt och nytt service-erbjudande, både inom avgas och elfordon med tillbehör.  

 

Svea Service AB i Umeå 

är en fullserviceverkstad som vänder sig till anläggningsmaskiner,entreprenad-maskiner, lastbilar, företagsbilar och
påbyggnationer, vi servar och repar även små maskiner.

Nu även service av både lätta och tunga elfordon med tillbehör.