Vår vision


Vi skall vara det självklara valet för kunder som söker service utöver det vanliga. En verkstad som tål att konkurrensutsättas samt vara ledande inom vår bransch.

Det kvalitetsarbete vi ämnar genomföra har som mål att vi skall bli ISO-certifierade inom miljö och kvalitet.

Kortsiktiga mål

Under 2014 till 2015 erbjuda en komplett och auktoriserad verkstad som genomför service samt reparation med genomgående hög kvalitet och kundnöjdhet.

Långsiktiga mål

Under 2014 till 2018 fortsätta bygga (i enlighet med de kortsiktiga målen) en mycket välfungerande verksamhet med god ekonomisk stabilitet.
Sätta ännu mer fokus på både kunder och samarbetspartners, detta för att medvetet skapa långsiktiga relationer.